Kinematograf 100

Kód: 19/0045
Žadatel: Pavel Čadík
Oblast podpory: Oblast kultura
Název výzvy: Výběrové řízení na poskytnutí peněžních prostředků na jednoleté projekty pro rok 2019 v oblasti kultury
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 61
Bodové hodnocení: 63
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
37 500 Kč 15 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 15 000 Kč