Pořádání kvalifikačního utkání o postup na ME 2019

Kód: 19/0038
Žadatel: Český svaz házené, z. s.
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Mimořádná dotace
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
1 500 000 Kč 300 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 300 000 Kč