Finálový turnaj EGBL kategorie U16

Kód: 19/0037
Žadatel: Sportovní basketbalová škola Ostrava z.s.
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Mimořádná dotace
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
400 000 Kč 150 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 150 000 Kč