LifeInLine Tour 2019

Kód: 19/0007
Žadatel: TRIKAM s.r.o.
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Mimořádná dotace
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
2 760 000 Kč 1 520 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 650 000 Kč