Vydání osvětové publikace "O Bibli, knize knih", autora Jindřicha Cigánka

Kód: 19/0003
Žadatel: prof. ing. Jindřich Cigánek, CSc.
Oblast podpory: Oblast kultura
Název výzvy: Výběrové řízení na poskytnutí peněžních prostředků na jednoleté projekty pro rok 2019 v oblasti kultury
Stav žádosti: Neposkytnuto
Minimální požadované body: 63
Bodové hodnocení: 44
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
2 535 475 Kč 1 223 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 0 Kč