Poradna Cesta těhotenstvím

Kód: 19/0002
Žadatel: Obecně prospěšná společnost DLAŇ ŽIVOTU
Oblast podpory: Oblast rodinná politika
Název výzvy: Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO na rok 2019 včetně Podmínek pro jednotlivé oblasti
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 51
Bodové hodnocení: 89
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
894 626 Kč 149 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 67 000 Kč