Systém pro rozvoj talentů - úvodní workshop

Kód: 18/1723
Žadatel: PANT, z.s.
Oblast podpory: Oblast školství
Název výzvy: Mimořádná dotace
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
63 000 Kč 49 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 49 000 Kč