Majáles Ostrava 2019

Kód: 18/1722
Žadatel: Stavovská unie studentů Ostrava, z.s.
Oblast podpory: Oblast kultura
Název výzvy: Výběrové řízení na poskytnutí peněžních prostředků na jednoleté projekty pro rok 2019 v oblasti kultury
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 63
Bodové hodnocení: 74
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
2 670 000 Kč 580 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 200 000 Kč