Vánoční turné JFO do Číny

Kód: 18/1721
Žadatel: Janáčkova filharmonie Ostrava, příspěvková organizace
Oblast podpory: Oblast kultura
Název výzvy: Mimořádný příspěvek
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 68
Bodové hodnocení: 70
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
2 700 000 Kč 700 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 300 000 Kč