Rozvoj sportovního centra mládeže při Boxingu Ostrava

Kód: 18/1718
Žadatel: BOXING OSTRAVA, z.s.
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2019
Stav žádosti: Neposkytnuto
Minimální požadované body: 25
Bodové hodnocení: 5
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
890 000 Kč 450 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 0 Kč