6.denní edukační pobyt s rehabilitací sluchově postižených ve dnech 22.6. - 27.6.2019

Kód: 18/1717
Žadatel: Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, z.s., Základní organizace nedoslýchavých Ostrava, p.s.
Oblast podpory: Oblast zdravotnictví
Název výzvy: Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO na rok 2019 včetně Podmínek pro jednotlivé oblasti
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 51
Bodové hodnocení: 91
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
145 450 Kč 31 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 31 000 Kč