Golf pro zdraví

Kód: 18/1716
Žadatel: Agentura Orange s.r.o.
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu SMO
Stav žádosti: Neposkytnuto
Minimální požadované body: 25
Bodové hodnocení: 5
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
900 000 Kč 100 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 0 Kč