Motivujme naše děti a dělejme je šťastné

Kód: 18/1715
Žadatel: Andria, z.s.
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu SMO
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 25
Bodové hodnocení: 31
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
407 000 Kč 246 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 15 000 Kč