Zabezpečení podmínek pro celoroční sportovní činnost dětí a mládeže - členů DIDEDAnce - tanečního studia v roce 2019

Kód: 18/1713
Žadatel: DIDEDAnce - taneční studio z.s.
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu SMO
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 25
Bodové hodnocení: 36
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
417 000 Kč 152 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 50 000 Kč