Ostrava Inline Open

Kód: 18/1712
Žadatel: TRIKAM s.r.o.
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu SMO
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 25
Bodové hodnocení: 38
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
380 000 Kč 180 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 50 000 Kč