Celoroční činnost a pořádání mezinárodních závodů handicapovaných Ostravský pohár

Kód: 18/1711
Žadatel: RABA Motosport z.s.
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu SMO
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 25
Bodové hodnocení: 34
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
915 000 Kč 344 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 20 000 Kč