Mezinárodní závod silničních motocyklů a sajdkárů - Okruh Františka Bartoše

Kód: 18/1710
Žadatel: RABA Motosport z.s.
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2019
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 25
Bodové hodnocení: 37
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
931 000 Kč 400 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 50 000 Kč