Corkers Ostrava - účast v juniorských soutěžích a příprava na vrcholový sport

Kód: 18/1709
Žadatel: Corkers Ostrava z.s.
Oblast podpory: Oblast vrcholového sportu
Název výzvy: Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu SMO
Stav žádosti: Neposkytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
640 000 Kč 450 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 0 Kč