Finále Ostravského Permoníka - mládežnické mistrovství Ostravska

Kód: 18/1708
Žadatel: Corkers Ostrava z.s.
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu SMO
Stav žádosti: Neposkytnuto
Minimální požadované body: 25
Bodové hodnocení: 5
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
124 000 Kč 97 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 0 Kč