Prestižní aerobikové závody 2019

Kód: 18/1707
Žadatel: Fun direct, s.r.o.
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu SMO
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 25
Bodové hodnocení: 34
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
370 000 Kč 180 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 30 000 Kč