Corkers Ostrava - celoroční příprava dětí a mládeže v juniorském oddílu

Kód: 18/1705
Žadatel: Corkers Ostrava z.s.
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu SMO
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 25
Bodové hodnocení: 35
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
880 000 Kč 545 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 23 000 Kč