ITy 1.0.1. do škol a školek

Kód: 18/1704
Žadatel: SWANKY, spolek
Oblast podpory: Oblast vzdělávání a talentmanagementu
Název výzvy: Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2019
Stav žádosti: Neposkytnuto
Minimální požadované body: 60
Bodové hodnocení: 52
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
1 500 000 Kč 1 500 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 0 Kč