Reprezentace na Mistrovství Evropy 2019

Kód: 18/1703
Žadatel: Asociace TOM ČR, TOM 19061 Krokodýl
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu SMO
Stav žádosti: Neposkytnuto
Minimální požadované body: 25
Bodové hodnocení: 16
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
476 000 Kč 238 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 0 Kč