Celoroční činnost futsalového klubu KFV Roub Vítkovice v oblasti dětí a mládeže v roce 2019

Kód: 18/1701
Žadatel: KFV Roub Vítkovice, z.s.
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu SMO
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 25
Bodové hodnocení: 29
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
500 000 Kč 250 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 37 000 Kč