Ostravské hokejové derby 2019

Kód: 18/1700
Žadatel: Sportovní události v Ostravě z.s.
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu SMO
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 25
Bodové hodnocení: 37
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
640 000 Kč 230 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 70 000 Kč