Zabezpečení činnosti univerzitního hokejového týmu BO Ostrava

Kód: 18/1698
Žadatel: Sportovní události v Ostravě z.s.
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu SMO
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 25
Bodové hodnocení: 35
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
2 000 000 Kč 685 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 50 000 Kč