Pravidelná celoroční činnost FC Vítkovice 1919

Kód: 18/1697
Žadatel: FC Vítkovice 1919, z.s.
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu SMO
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 25
Bodové hodnocení: 42
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
3 200 000 Kč 2 000 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 587 000 Kč