Systematická podpora a výchova sportovní mládeže v SpSM a SCM

Kód: 18/1696
Žadatel: FC Vítkovice 1919, z.s.
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu SMO
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 25
Bodové hodnocení: 40
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
2 250 000 Kč 1 850 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 1 100 000 Kč