5. Starobělské Lurdy

Kód: 18/1695
Žadatel: Bezva běh pro bezva lidi
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2019
Stav žádosti: Neposkytnuto
Minimální požadované body: 25
Bodové hodnocení: 24
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
158 000 Kč 78 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 0 Kč