SALSA LIVE 7 festival

Kód: 18/1694
Žadatel: Salsa Live, z.s.
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu SMO
Stav žádosti: Neposkytnuto
Minimální požadované body: 25
Bodové hodnocení: 12
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
1 050 000 Kč 274 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 0 Kč