Rozvoj členské základny a sportovní činnosti oddílu Krokodýl

Kód: 18/1693
Žadatel: Asociace TOM ČR, TOM 19061 Krokodýl
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu SMO
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 25
Bodové hodnocení: 31
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
836 000 Kč 474 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 86 000 Kč