Pravidelné celoroční aktivity

Kód: 18/1692
Žadatel: Tělocvičná jednota Sokol Poruba
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu SMO
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 25
Bodové hodnocení: 36
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
1 330 000 Kč 1 000 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 287 000 Kč