Zabezpečení celoroční činnosti sportovní základny mládeže v házené dívek ve věku od 4 do 21 let

Kód: 18/1688
Žadatel: Tělocvičná jednota Sokol Poruba
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu SMO
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 25
Bodové hodnocení: 34
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
1 480 000 Kč 1 480 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 250 000 Kč