5.ročník turnaje o pohár města Ostravy

Kód: 18/1687
Žadatel: Tělocvičná jednota Sokol Poruba
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu SMO
Stav žádosti: Neposkytnuto
Minimální požadované body: 25
Bodové hodnocení: 5
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
145 000 Kč 125 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 0 Kč