Techno-emocionální kuchyně 2019-2020

Kód: 18/1686
Žadatel: AHOL - Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství
Oblast podpory: Oblast vzdělávání a talentmanagementu
Název výzvy: Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2019
Stav žádosti: Neposkytnuto
Minimální požadované body: 60
Bodové hodnocení: 58
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
1 987 000 Kč 1 987 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 0 Kč