Myslím, bádám, objevuji

Kód: 18/1685
Žadatel: Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvková organizace
Oblast podpory: Oblast vzdělávání a talentmanagementu
Název výzvy: Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2019
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 60
Bodové hodnocení: 66
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
1 821 000 Kč 1 821 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 500 000 Kč