Podpora celoroční sportovní činnosti dětí a mládeže v Aerobic Teamu KN Ostrava

Kód: 18/1684
Žadatel: Aerobic Team KN Ostrava, z.s.
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu SMO
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 25
Bodové hodnocení: 35
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
479 000 Kč 239 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 40 000 Kč