Celoroční činnost mládeže do 21 let, Futsal club Baník Ostrava

Kód: 18/1683
Žadatel: Futsal club Ostrava, z.s.
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu SMO
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 25
Bodové hodnocení: 25
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
555 000 Kč 280 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 28 000 Kč