Celoroční činnost dětí ve florbalovém oddílu FBK Škorpioni Ostrava v roce 2019

Kód: 18/1682
Žadatel: FBK Škorpioni Ostrava, z.s.
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu SMO
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 25
Bodové hodnocení: 35
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
869 000 Kč 235 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 77 000 Kč