Mistr stavitel ve školce

Kód: 18/1681
Žadatel: Mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace
Oblast podpory: Oblast vzdělávání a talentmanagementu
Název výzvy: Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2019
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 60
Bodové hodnocení: 66
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
653 000 Kč 507 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 500 000 Kč