Festival MOVE fest Ostrava 2019

Kód: 18/1680
Žadatel: Kulturní centrum Cooltour Ostrava z.ú.
Oblast podpory: Oblast kultura
Název výzvy: Výběrové řízení na poskytnutí peněžních prostředků na jednoleté projekty pro rok 2019 v oblasti kultury
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 63
Bodové hodnocení: 67
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
1 509 000 Kč 400 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 190 000 Kč