TalentOVAná Březinka 2019

Kód: 18/1679
Žadatel: Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvková organizace
Oblast podpory: Oblast vzdělávání a talentmanagementu
Název výzvy: Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2019
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 60
Bodové hodnocení: 84
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
1 210 000 Kč 1 210 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 800 000 Kč