Podpora pravidelné činnosti sportovního klubu AKCENT Ostrava

Kód: 18/1678
Žadatel: AKCENT Ostrava, z.s.
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu SMO
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 25
Bodové hodnocení: 37
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
665 000 Kč 110 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 65 000 Kč