Czechia-Pro Diamond Cup Ostrava 2019

Kód: 18/1677
Žadatel: R.M.S.Sport Praha
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu SMO
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 25
Bodové hodnocení: 35
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
1 600 000 Kč 350 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 20 000 Kč