JMFS Ostrava - bojové sporty pro mládež mezi 4-21 lety věku

Kód: 18/1676
Žadatel: Jayman MMA fighting systems, z. s.
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu SMO
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 25
Bodové hodnocení: 33
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
546 000 Kč 160 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 20 000 Kč