Zázemí pro sportovní a gymnastický aerobik Ostrava 2019

Kód: 18/1675
Žadatel: Aerobik FIT & FUN Ostrava, z.s.
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu SMO
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 25
Bodové hodnocení: 33
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
700 000 Kč 340 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 18 000 Kč