Podpora činnosti dětského horolezeckého oddílu

Kód: 18/1674
Žadatel: Horo Club Ostrava, z.s.
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu SMO
Stav žádosti: Neposkytnuto
Minimální požadované body: 25
Bodové hodnocení: 22
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
869 000 Kč 514 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 0 Kč