Plavecký program osob s handicapem

Kód: 18/1673
Žadatel: SK KONTAKT OSTRAVA
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu SMO
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 25
Bodové hodnocení: 34
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
120 000 Kč 73 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 20 000 Kč