Podpora činnosti dívčího basketbalového klubu BASKET OSTRAVA

Kód: 18/1671
Žadatel: BASKET OSTRAVA, z.s.
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu SMO
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 25
Bodové hodnocení: 37
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
1 824 000 Kč 784 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 176 000 Kč