Podpora celoroční činnosti dětí a mládeže v tanečním sportu

Kód: 18/1669
Žadatel: Spolek Taneční klub TREND Ostrava
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu SMO
Stav žádosti: Neposkytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
899 000 Kč 526 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 0 Kč